Zakat Fitrah | Hukum Dan Tata Cara Zakat Fitrah

By | 28/05/2018

Zakat Fitrah | Hukum Dan Tata Cara nya

Zakat Fitrah merupakan zakat diri sendiri yang diwajibkan atas diri sendiri untuk setiap individu baik itu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Zakat Ini bertujuan untuk menjadikan manusia membersihkan harta nya atas hak orang lain agar ketika memasuki hari raya idul fitri manusia dapat kembali ke keadaan fitrah.

zakat fitrah

Apa Itu Zakat Profesi | Hukum Dan Tata Cara Zakat Profesi

ACT Salurkan Zakat Ke Alor

 

Apa Hukum Zakat Fitrah ? Zakat Fitrah hukum nya wajib bagi setiap muslim, mengenai besaran zakat yang harus di keluarkan telah di tetapkan yakni sebesar satu sha yang nilai nya sama dengan 2.5 Kilogram beras, gandum atau 3.5 liter beras yang di sesuaikan dengan konsumsi orang perhari, Zakat ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan uang, nilai besaran uang nya disesuaikan dengan harga 3.5 liter beras. Tetapi mengenai menunaikan zakat fitrah dengan uang para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan tidak.

Lalu bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah dengan benar dan sesuai syariat?

Ada 8 kriteria orang yang berhak untuk menerima zakat ini, lebih jelas nya bisa mengunjungi artikel berikut ini :

8 Golongan yang berhak menerima zakatĀ 

Zakat Fitrah harus di tunaikan sebelum imam sholat idul fitri naik mimbar jika berzakat setelah imam turun dari mimbar maka hal itu tidak di anggap sebagai zakat tetapi sedekah biasa. Tapi zakat juga bisa di salurkan melalui lembaga amil zakat yang saat ini telah banyak di indonesia. dan salah satu zakat online terpercaya adalah Global Zakat

Berikut ini niat untuk menunaikan zakat fitrah

“Nawaitu an uhrija zakat fitri anna wa ‘an jami’i maa yalzamuni nafqu tuhun syiar a’an far dzolillahi ta’ala”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *